VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til www.no.betenemy.com (heretter referert til som «nettstedet» eller «nettstedet» eller «vi» eller «oss»). Nettstedet som tilbys deg, er betinget av at du godtar det uten å endre vilkårene, betingelsene og merknadene i dette dokumentet («Vilkårene»). Din bruk av nettstedet vårt utgjør din samtykke til alle slike vilkår.

Nettstedet vårt eies og drives av Websa Ltd . med sitt kontor i Plovdiv, Bulgaria, Dame Gruev №5 , postnummer: 4013.

Ved å bruke nettstedet godtar du å overholde og juridisk bundet av vilkårene i disse vilkårene for bruk («vilkår»). Disse vilkårene regulerer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene og alt kollektivt innhold og utgjør en bindende juridisk avtale mellom deg og oss.

Les nøye gjennom disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern, som kan finnes på https://no.betenemy.com/personvernerklaering/, og som er inkorporert ved henvisning i disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, har du ingen rett til å få informasjon fra eller på annen måte fortsette å bruke nettstedet. Unnlatelse av å bruke nettstedet etter disse vilkårene kan føre til sivile og straffbare straffer.

Nettstedet vårt er en online plattform som gir den beste og detaljerte gjennomgangen av de forskjellige bookmakerne, sportsspill og prognoser.

Bruken av dette nettstedet utgjør ditt samtykke til og din samtykke til å følge den nyeste versjonen av disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene»). Vi kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere vilkårene. Du godtar å være bundet av påfølgende revisjoner og godtar å gjennomgå vilkårene med jevne mellomrom for endringer i vilkårene. Den mest oppdaterte versjonen av vilkårene vil alltid være tilgjengelig for gjennomgang under lenken «Vilkår for bruk» som vises nederst på nettstedet.

Dette nettstedet forbeholder seg retten til å betale tilbake kostnadene for tjenester, inkassokostnader og advokatkostnader fra personer som bruker nettstedet på en uredelig måte. Dette nettstedet forbeholder seg retten til å starte rettslige skritt mot slike personer for uredelig bruk av nettstedet og andre ulovlige handlinger eller handlinger eller unnlatelser i strid med disse vilkårene.

Vennligst les disse bruksvilkårene og nøye ettersom de inneholder viktige opplysninger om dine juridiske rettigheter, rettsmidler og forpliktelser. DETTE INNEHÅLLER ULIKE BEGRENSNINGER OG UTELUGGELSER, OG EN KLAUSE SOM GJELDER FOR JURISDIKSJONEN OG TOLENSTEDEN.

VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ER DU FORTSATT Å LESE OG GODTAR ENIGE TIL DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER FREMSTILLT HER. EVENTUELLE HELSENDE DOKUMENTER OG LENKER SOM SKAL ANGÅS Å GODTAKES SAMMEN MED DENNE VILKÅRENE. DU GODTAR Å BRUKE NETTSTEDET KUN I STRENG TOLKNING OG GODKJENNING AV DENNE VILKÅRENE OG ALLE TILTAK ELLER FORPLIKTELSER SOM GJØR UTEN HENSYN TIL DENNE VILKÅRENE, SKAL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. Disse vilkårene og betingelsene utgjør en del av avtalen mellom brukerne og oss. VED Å GÅ TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET, OG/ELLER FORPLIKTELSE TIL Å UTFØRE EN TJENESTE AV OSS, INDIKERER DU DIN FORSTÅELSE, AVTALE TIL OG GODKJENNELSE AV ANSVARSFRASKRIVELSEN OG DE FULLLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE INNEHOLDT HER.


1. DEFINISJONER OG TOLKNING:

I. «Avtale» betyr vilkårene og betingelsene som beskrevet her, inkludert alle utstillinger, personvernerklæring, andre retningslinjer som er nevnt på nettstedet, og vil inneholde referanser til denne avtalen som endret, negert, supplert, variert eller erstattet fra av og til.

II. Betenemy betyr at den elektroniske plattformen gir en best og detaljert gjennomgang av de forskjellige bookmakerne, sportsspill og prognoser.

III. «Bruker/besøkende» betyr personen som oppretter en konto på nettstedet vårt og benytter våre tjenester.

IV. «Konto» betyr kontoene som er opprettet av kundene/brukerne på nettstedet vårt for å bruke tjenestene vi tilbyr og krever informasjon som navn, e -postadresse, passord, kontaktnummer osv.

V. «Innhold» betyr tekst, grafikk, bilder, musikk, lyd, video, informasjon eller annet materiale.

VI. «Brukerinnhold» betyr alt Innhold som en bruker legger ut, laster opp, publiserer, sender inn eller overfører for å bli gjort tilgjengelig via nettstedet vårt.

VII. «SNS» betyr sosiale nettverk som Facebook, twitter osv.

VIII. Det offisielle språket i disse vilkårene skal være engelsk.

IX. Overskriftene og underoverskriftene er bare for enkelhets skyld og skal ikke brukes til tolkning.


2. KVALITET FOR MEDLEMSKAP:

I. Bruk av nettstedet er bare tilgjengelig for personer som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Hvis du er mindreårig, dvs. under 18 år, har du ikke lov til å bruke nettstedet.

II. Nettstedet vårt forbeholder seg retten til å avslutte medlemskapet ditt og nekte å gi deg tilgang til nettstedet hvis vi oppdager at du er under 18 år. Nettstedet er ikke tilgjengelig for personer hvis medlemskap er suspendert eller avsluttet av oss av noen som helst grunn. Hvis du registrerer deg som en forretningsenhet, representerer du at du har myndighet til å binde enheten til denne brukeravtalen.

III. Bortsett fra når ytterligere vilkår og betingelser gitt som er produktspesifikke, erstatter disse vilkårene og betingelsene alle tidligere representasjoner, forståelser eller avtaler og skal ha forrang til tross for avvik med andre vilkår i en ordre som er sendt. Ved å bruke tjenestene på nettstedet vårt godtar du å være bundet av vilkårene.


3. REGISTRERING:

I. For å benytte deg av våre tjenester må du opprette en konto hos oss.

II. For å registrere deg for en konto hos oss (en «konto») og oppgi visse personlige opplysninger som navn, e -postadresse, kontaktnummer og passord.

III. Du bekrefter og garanterer at all nødvendig registreringsinformasjon du sender inn er sannferdig og nøyaktig, og du vil beholde nøyaktigheten av slik informasjon. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen for kontoen din og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Du godtar å umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk, eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Source-wave-nettstedet kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke overholder kravene ovenfor. Du må ikke dele passordet eller andre tilgangsopplysninger med noen annen person eller enhet som ikke er autorisert til å få tilgang til kontoen din. Uten å begrense det forrige, er du eneansvarlig for alle aktiviteter eller handlinger som skjer under tilgang til legitimasjon for nettstedskontoen din. Vi oppfordrer deg til å bruke et «sterkt» passord (et passord som inneholder en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler) med kontoen din. Vi kan og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke overholder noen av de ovennevnte.

IV. Du godtar å gi og opprettholde nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om kontoen din. Uten å begrense det foregående, i tilfelle du endrer noen av dine personlige opplysninger som nevnt ovenfor i denne avtalen, oppdaterer du kontoinformasjonen din umiddelbart.

V. Når du oppretter en konto, må du ikke:

a) Oppgi falsk personlig informasjon til oss (inkludert uten begrensning et falskt brukernavn) eller opprett en konto for andre enn deg selv uten den andre persons tillatelse;

b) Bruk et brukernavn som er navnet på en annen person med den hensikt å etterligne den personen.

c) Bruk et brukernavn som er underlagt rettigheter til en annen person uten passende autorisasjon; eller

d) Bruk et brukernavn som er støtende, vulgært eller uanstendig eller på annen måte har dårlig smak.

VI. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din hvis informasjon gitt under registreringsprosessen eller etter det viser seg å være unøyaktig, falsk eller villedende eller å kreve tilbake brukernavn som du oppretter gjennom tjenesten som bryter vilkårene våre. Hvis du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er sikker, må du umiddelbart varsle oss på [email protected].

VII. Du kan ikke overføre eller selge din https://no.betenemy.com/ konto og bruker -ID til en annen part. Hvis du registrerer deg som en forretningsenhet, garanterer du at du har myndighet til å binde enheten til denne avtalen.

VIII. Tjenestene våre er ikke tilgjengelige for midlertidig eller ubestemt suspenderte medlemmer. Vårt nettsted forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kansellere ubekreftede eller inaktive kontoer. Vårt nettsted forbeholder seg retten til å nekte service til hvem som helst, uansett grunn, når som helst.

IX. Én person kan bare eie én konto i hans/hennes navn.

X. Du godtar å overholde alle lokale lover angående online oppførsel og akseptabelt innhold. Du er ansvarlig for alle gjeldende skatter. Du må også overholde retningslinjene for nettstedet vårt som angitt i avtalen og nettstedets politikkdokumenter som er publisert på nettstedet, samt alle andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan publiseres fra tid til annen på nettstedet av selskapet.


4. TJENESTER:

I. Vår nettside er en online plattform som gir en best og detaljert gjennomgang av de forskjellige bookmakerne, sportsspill og prognoser. Våre anmeldelser inneholder detaljer som vår mening, registreringsprosessen til online bookmakeren, design og struktur på nettstedet, spillmarkeder, bonuser, in-play, livestreaming, spillkupong-widget, uttaksmulighet, etc.

II. Hvis du ønsker å kreve bonusene til de forskjellige bookmakerne, må du klikke på lenken til det respektive nettstedet til bookmakeren som vil lede deg til et slikt tredjeparts nettsted. Din registrering, krav om bonus eller transaksjon på disse tredjepartsnettstedene skal styres av vilkårene og personvernerklæringen for disse tredjepartsnettstedene.


5. ERKENDELSER/REPRESENTASJONER OG GARANTIER FOR BRUKERE:

I. Vårt nettsted forbeholder seg retten til å iverksette sivile og/eller straffesaker mot en bruker som legger inn et ugyldig og/eller falskt krav eller gir falsk, ufullstendig eller villedende informasjon. I tillegg til de rettslige prosedyrene som nevnt ovenfor, kan vi etter eget skjønn suspendere, blokkere, begrense, kansellere bruker -IDen til en slik bruker og/eller diskvalifisere brukeren fra å bruke nettstedet vårt. Enhver som bevisst og for å skade, bedra eller bedra, sender inn en bedragerisk klage som inneholder falsk, ufullstendig eller villedende informasjon, skal være skyldig i en straffbar handling og vil bli tiltalt i lovens fulle omfang.

II. Du erkjenner og forplikter deg til at du får tilgang til tjenestene på nettstedet og handler på egen risiko og bruker din beste og forsiktige dømmekraft før du foretar kjøp gjennom nettstedet. Vi er verken ansvarlige eller ansvarlige for handlinger eller handlinger fra produsenter av produktene, og fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar og ansvar i den forbindelse.


6. DU ER ENIG OG BEKREFTER:

I. At hvis det oppstår en manglende levering på grunn av en feil fra deg (dvs. feil navn eller adresse eller annen feil informasjon), vil eventuelle ekstra kostnader påløpt for omlevering kreves av deg.

II. At du vil bruke tjenestene som tilbys av nettstedet vårt, dets tilknyttede selskaper og kontrakterte selskaper, kun for lovlige formål og overholde alle gjeldende lover og forskrifter mens du bruker nettstedet og handler på nettstedet.

III. Du vil gi ekte og sann informasjon i alle tilfeller der slik informasjon forlangte av deg. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte og validere informasjonen og andre detaljer gitt av deg når som helst. Hvis du ved bekreftelse viser at informasjonen din ikke er sann (helt eller delvis), har vi rett til etter eget skjønn å avvise registreringen og hindre deg i å bruke tjenestene på nettstedet vårt og/eller andre tilknyttede nettsteder uten forhåndsvarsel.

IV. At du får tilgang til tjenestene som er tilgjengelige på dette nettstedet og handler på egen risiko og bruker din beste og forsiktige vurdering før du inngår en transaksjon gjennom dette nettstedet.

V. At adressen til levering av produktet du bestiller skal være korrekt og riktig i alle henseender.

VI. At før du legger inn en bestilling, vil du sjekke produktbeskrivelsen nøye. Ved å legge inn en bestilling på et produkt godtar du å være bundet av salgsbetingelsene som er inkludert i varens beskrivelse.

VII. Du erkjenner og godtar at dette nettstedet ikke anbefaler eller oppfordrer til gambling, enten det er ulovlig eller lovlig. Dette nettstedet er et journalistisk foretak som fungerer som en vakthund over online satsingsindustrien. Hvis du søker noe annet enn nøytral reportasje om denne bransjen, besøker du feil nettsted, og du bør avslutte dette nettstedet umiddelbart.

VIII. Du godtar å ikke få tilgang til informasjonen på betenemy.com hvis du føler at du kan ha et spillproblem. Hvis du mistenker at du har et gamblingproblem, må du gå ut av dette nettstedet umiddelbart og søke hjelp for din avhengighet.

IX. Det er mulig at andre brukere (inkludert uautoriserte/uregistrerte brukere eller «hackere») kan legge ut eller overføre støtende eller uanstendig materiale på nettstedet, og at du ufrivillig kan utsette deg for slikt støtende og uanstendig materiale. Det er også mulig for andre å få personlig informasjon om deg på grunn av din bruk av nettstedet, og at mottakeren kan bruke slik informasjon for å trakassere eller skade deg. Vi godkjenner ikke slike uautoriserte bruksområder, men ved å bruke nettstedet, godtar og godtar du at vi ikke er ansvarlig for bruk av noen personlig informasjon som du offentliggjør eller deler med andre på nettstedet. Velg nøye hvilken type informasjon du offentliggjør eller deler med andre på nettstedet.


7. DU KAN IKKE BRUKE STEDET FOR NOE AV DE FØLGENDE FORMÅLENE:

I. Spredning av ulovlig, trakasserende, injurierende, fornærmende, truende, skadelig, vulgært, uanstendig eller på annen måte støtende materiale.

II. Overføring av materiale som oppmuntrer til handling som utgjør et straffbart forhold, resulterer i sivilt ansvar eller på annen måte bryter alle relevante lover, forskrifter eller retningslinjer.

III. Forstyrre enhver annen persons bruk eller glede av nettstedet.

IV. Brudd på gjeldende lover;

V. Forstyrre eller forstyrre nettverk eller nettsteder som er koblet til nettstedet.

VI. Lage, overføre eller lagre elektroniske kopier av materialer beskyttet av opphavsrett uten tillatelse fra eieren.

VII. Uten å begrense andre rettsmidler, kan vi etter eget skjønn begrense, suspendere eller avslutte våre tjenester og brukerkontoer, forby tilgang til våre sider, tjenester, applikasjoner og verktøy og deres innhold, forsinke eller fjerne vertsinnhold og ta tekniske og juridiske skritt for å hindre brukerne i å bruke nettstedene, tjenestene, applikasjonene eller verktøyene våre, hvis vi tror at de skaper problemer eller mulig juridisk ansvar, krenker tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter eller handler i strid med brevet eller ånden til våre retningslinjer. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere ubekreftede kontoer eller kontoer som har vært inaktive i flere måneder eller til å endre eller avvikle nettstedet, tjenestene våre.


8. MODIFISERING AV VILKÅR OG VILKÅR FOR TJENESTER:

I. Vi kan når som helst endre vilkårene for bruk av nettstedet uten forutgående varsel til deg. Du kan til enhver tid få tilgang til den nyeste versjonen av brukeravtalen på nettstedet vårt. Du bør regelmessig lese vilkårene og betingelsene på nettstedet vårt. Hvis de endrede vilkårene og betingelsene ikke er akseptable for deg, bør du slutte å bruke tjenesten. Men hvis du fortsetter å bruke tjenesten, anses du å ha samtykket i å godta og følge de endrede vilkårene for bruk av dette nettstedet.

II. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av en ufullstendig adresse. I slike tilfeller må kunden bære fraktkostnadene.


9. ANMELDELSER, FEEDBACK, INNLEGG:

I. Alle anmeldelser, kommentarer, tilbakemeldinger, postkort, forslag, ideer og andre innsendinger som avsløres, sendes eller tilbys oss på eller av dette nettstedet eller på annen måte avsløres, sendes eller tilbys i forbindelse med din bruk av dette nettstedet (samlet «kommentarene» ) skal være og forbli vår eiendom. Slik avsløring, innsending eller tilbud av kommentarer skal utgjøre en overdragelse til oss av alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i alle opphavsrettigheter og andre intellektuelle eiendommer i kommentarene. Dermed eier vi utelukkende alle slike rettigheter, titler og interesser og skal ikke på noen måte være begrenset i bruken, kommersielt eller på annen måte, av noen kommentarer. Vi har rett til å bruke, reprodusere, avsløre, modifisere, tilpasse, lage avledede verk fra, publisere, vise og distribuere eventuelle kommentarer du sender inn for ethvert formål, uten begrensninger og uten å kompensere deg på noen måte.

II. Vi er og er ikke forpliktet til (1) å opprettholde noen kommentarer i fortrolighet; (2) å betale deg kompensasjon for kommentarer; eller (3) for å svare på eventuelle kommentarer. Du godtar at alle kommentarer du sender til nettstedet ikke vil krenke denne politikken eller noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern eller andre personlige eller eiendomsrettigheter, og ikke vil skade noen person eller enhet . Du godtar videre at ingen kommentarer fra deg til nettstedet vil være eller inneholde injurier eller på annen måte ulovlig, truende, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde programvarevirus, politisk kampanje, kommersiell oppfordring, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for «spam «.

III. Nettstedet vårt gjennomgår ikke regelmessig lagt ut kommentarer, men forbeholder seg retten (men ikke plikten) til å overvåke og redigere eller fjerne eventuelle kommentarer som er sendt til nettstedet. Du gir oss retten til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med eventuelle kommentarer. Du godtar å ikke bruke en falsk e -postadresse, etterligne noen person eller enhet eller på annen måte villede om opprinnelsen til eventuelle kommentarer du sender inn. Du er og skal forbli eneansvarlig for innholdet i eventuelle kommentarer du gir, og du godtar å holde oss og våre partnere skadesløs for alle krav som følger av eventuelle kommentarer du sender inn. Vi og våre tilknyttede selskaper tar intet ansvar og påtar oss intet ansvar for kommentarer levert av deg eller tredjepart.

IV. Du bør ikke bruke noe støtende språk, dele eller overføre pornografiske bilder eller videoer, bruke ærekrenkende eller blasfemiske uttalelser, komme med uttalelser mot integriteten eller verdigheten til en nasjon i chatforaene. Hvis vi finner en bruker som gjør det, skal vi umiddelbart avslutte og suspendere kontoen din på nettstedet vårt og suspendere aktivitetene dine derved og begrense din videre bruk av nettstedet vårt.


10. OPPHAVSRETT OG VAREMERK:

I. Vårt nettsted, dets leverandører og lisensgivere forbeholder seg uttrykkelig alle immaterielle rettigheter i all tekst, programmer, produkter, prosesser, teknologi, innhold og annet materiale som vises på dette nettstedet. Tilgang til dette nettstedet gir ikke og skal ikke betrakte noen som lisens under noen av www.no.betenemy.com eller tredjeparts immaterielle rettigheter. Alle rettigheter, inkludert opphavsrett, på dette nettstedet, eies av eller lisensieres til tredjepartsleverandører eller oss. All bruk av dette nettstedet eller dets innhold, inkludert kopiering eller lagring av det eller dem helt eller delvis, annet enn for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk er forbudt uten tillatelse fra nettstedet vårt. Du kan ikke endre, distribuere eller legge ut noe på dette nettstedet for noe formål.

II. Betenemys navn og logoer og alle relaterte produkter og tjenester og våre slagord er varemerker eller servicemerker for Betenemy. Alle andre merker tilhører sine respektive selskaper. Ingen lisens for varemerker eller servicemerker er gitt i forbindelse med materialet på dette nettstedet. Tilgang til dette nettstedet tillater ikke noen å bruke navn, logo eller merker på noen måte.

III. Alt materiale, inkludert bilder, tekst, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, programmer, musikklipp eller nedlastinger, videoklipp og skriftlig og annet materiale som er en del av dette nettstedet (samlet «Innholdet») er utelukkende beregnet på personlig bruk, ikke-kommersiell bruk. Du kan bare laste ned eller kopiere innholdet og annet nedlastbart materiale som vises på nettstedet for personlig bruk. Ingen rett, tittel eller interesse for nedlastet materiale eller programvare som overføres til deg som følge av slik nedlasting eller kopiering. Du må ikke reprodusere (bortsett fra som nevnt ovenfor), publisere, overføre, distribuere, vise, modifisere, lage avledede verk fra, selge eller delta i noe salg av eller utnytte på noen måte, helt eller delvis, noe av innholdet, nettstedet eller tilhørende programvare. All programvare som brukes på dette nettstedet er eiendommen til nettstedet eller dets leverandører og beskyttet av bulgarsk og internasjonal lovgivning. All annen bruk, inkludert reproduksjon, modifisering, distribusjon, overføring, republisering, visning eller fremføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt. Med mindre annet er angitt, er alt innhold opphavsrett, varemerker og/eller annen intellektuell eiendom som eies, kontrolleres eller lisensieres av nettstedet vårt, en av dets tilknyttede selskaper eller av tredjeparter som har lisensiert materialet sitt til oss og er beskyttet av DMCA og internasjonale lover. Samlingen (som betyr samling, arrangement og montering) av alt innhold på dette nettstedet er den eksklusive eiendommen til nettstedet vårt og er også beskyttet av DMCA -retningslinjene.

IV. Hvis du får vite om ulovlig materiale eller aktivitet på nettstedet vårt eller materiale eller aktivitet som bryter denne kunngjøringen, vennligst informer oss. Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at brukere av tjenestene gjør det samme. Vi vil svare på meldinger om påstått brudd på opphavsretten som er i samsvar med gjeldende lov og som er gitt oss raskt og riktig. Hvis du har en grunn til å tro at innholdet ditt er kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst gi oss følgende informasjon:

(a) en fysisk eller elektronisk signatur av opphavsrettseieren eller en person som er autorisert til å handle på deres vegne;

(b) identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket;

(c) identifikasjon av materialet som påstås krenke eller være gjenstand for krenkende aktivitet, og som skal fjernes eller tilgang til som skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig nok til at vi kan finne materialet;

(d) Din kontaktinformasjon, inkludert din adresse, telefonnummer og en e -postadresse;

(e) en erklæring fra deg om at du har en god tro på at bruken av materialet på den måten det klages over ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dets agent eller loven; og

(f) en erklæring om at informasjonen i varselet er korrekt, og at du er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

V. Vi har rett til å fjerne innholdet som påstås krenke uten forutgående varsel, etter eget skjønn, og uten ansvar overfor deg. Under passende omstendigheter vil vi også avslutte en brukers konto hvis vi fastslår at brukeren er en krenkende gjentakelse.

VI. Meldinger angående nettstedet vårt bør sendes til [email protected].

11. SKADELØSNING:

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløsholdelse og holde vårt selskap/nettsted, dets ansatte, direktører, offiserer, agenter og deres etterfølgere ufarlige og tildeler fra og mot alle krav, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert advokat gebyrer, forårsaket av eller som følge av krav basert på dine handlinger eller handlinger, som kan resultere i tap eller ansvar overfor nettstedet vårt eller tredjepart, inkludert men ikke begrenset til brudd på garantier, representasjoner eller forpliktelser eller i forhold til -oppfyllelse av noen av dine forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen eller som følge av brudd på gjeldende lover, forskrifter, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter, betaling av lovpålagte avgifter og skatter, krav om injurier, ærekrenkelser, brudd på personvernrettigheter eller publisitet, tap av tjenester fra andre abonnenter og krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre årsaker. Denne klausulen skal overleve når denne brukeravtalen utløper eller avsluttes.


12. AVSLUTNING:

I. Vi kan når som helst og uten varsel suspendere, kansellere eller si opp din rett til å bruke nettstedet (eller en hvilken som helst del av nettstedet). I tilfelle suspensjon, kansellering eller avslutning, har du ikke lenger autorisasjon til å få tilgang til den delen av nettstedet som berøres av slik suspensjon, kansellering eller oppsigelse. I tilfelle suspensjon, kansellering eller oppsigelse, vil begrensningene som pålegges deg for materiale lastet ned fra nettstedet og ansvarsfraskrivelser og begrensninger for ansvar som er beskrevet i avtalen, bestå.

II. Uten å begrense det forrige, kan vi lukke, suspendere eller begrense din tilgang til nettstedet vårt:

 • hvis vi fastslår at du har brutt eller handler i strid med denne avtalen;
 • hvis vi finner ut at du har brutt juridisk ansvar (faktisk eller potensielt), inkludert krenkelse av andres immaterielle rettigheter;
 • hvis vi finner ut at du har engasjert, eller deltar i, uredelig eller ulovlig virksomhet;
 • å håndtere enhver risiko for tap for oss, en bruker eller en annen person; eller
 • Av andre lignende årsaker.

III. Hvis vi oppdager at du bryter disse vilkårene for bruk, kan du også bli ansvarlig for et beløp som vi har lidt tap/skader på.


13. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNING AV ANSVAR:

I. Nettstedet leveres uten noen garantier eller garantier og i en «som den er» tilstand. Du må bære risikoen forbundet med bruken av nettstedet.

II. Nettstedet gir innhold fra andre Internett -sider eller ressurser, og mens nettstedet vårt prøver å sikre at materialet som er inkludert på nettstedet er korrekt, anerkjent og av høy kvalitet, skal det ikke akseptere ansvar hvis dette ikke er tilfelle. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller mangler eller for resultatene som er oppnådd ved bruk av slik informasjon eller for tekniske problemer du måtte oppleve med nettstedet. Denne ansvarsfraskrivelsen utgjør en vesentlig del av denne brukeravtalen. I tillegg, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, er vi ikke ansvarlige, og du godtar å ikke holde Selskapet ansvarlig for skader eller tap (inkludert, men ikke begrenset til, tap av penger, goodwill eller omdømme, fortjeneste eller annet immaterielle tap eller spesielle, indirekte eller følgeskader) som direkte eller indirekte skyldes:

 • Din bruk av eller din manglende evne til å bruke nettstedet, tjenestene og verktøyene våre,
 • Forsinkelser eller forstyrrelser på nettstedet, tjenestene eller verktøyene våre,
 • Virus eller annen ondsinnet programvare som er oppnådd ved å få tilgang til nettstedet vårt, tjenestene eller verktøyene eller et hvilket som helst nettsted, tjenester eller verktøy knyttet til nettstedet, tjenestene eller verktøyene våre,
 • Feil, feil, feil eller unøyaktigheter av noe slag på nettstedet vårt, tjenestene og verktøyene eller informasjonen og grafikken som er hentet fra dem;
 • Innhold, handlinger eller handlinger fra tredjeparter, inkludert varer som er oppført på nettstedet vårt, tjenester eller verktøy eller ødeleggelse av angivelig falske varer;
 • En suspensjon eller annen handling ble iverksatt for kontoen din.

III. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal vårt nettsted eller dets leverandører ikke holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksempler på skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap som følge av eller i forbindelse med nettstedet, dets tjenester eller denne brukeravtalen. Uten at det berører den generelle delen av avsnittet ovenfor, er det totale ansvaret på nettstedet vårt overfor deg for alle forpliktelser som oppstår som følge av denne BRUKERAVTALEN, OGSÅ I TORT ELLER KONTRAKT BEGRENSET TIL EN VERDI BETALT AV DEG. Vårt nettsted, dets medarbeidere og teknologipartnere gir ingen erklæringer eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten, korrektheten og/eller aktualiteten til innhold, informasjon, programvare, tekst, grafikk, lenker eller kommunikasjon som er gitt på eller gjennom bruk av Nettstedet eller at driften av nettstedet vil være feilfri og/eller uavbrutt. Følgelig påtar oss ikke vårt nettsted noe ansvar for noen økonomisk eller annen skade som du lider på grunn av forsinkelse, svikt, avbrudd eller korrupsjon av data eller annen informasjon som overføres i forbindelse med bruk av nettstedet; og/eller avbrudd eller feil i driften av nettstedet.

IV. Nettstedet vårt planlegger periodisk systemnedetid for nettstedene for vedlikehold og andre formål. Uplanlagte systembrudd kan også oppstå. Du godtar at vi ikke har noe ansvar og ikke er ansvarlig for: (a) utilgjengelighet av noen av nettstedene; (b) tap av data, informasjon eller materiale forårsaket av slike systembrudd; (c) den resulterende forsinkelsen, feilleveringen eller manglende levering av data, informasjon eller materiale forårsaket av slike systembrudd; eller (d) eventuelle strømbrudd forårsaket av tredjeparter, inkludert uten begrensning selskaper eller servere som er vert for noen av nettstedene, Internett -leverandører eller på annen måte.


14. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON:

I. Denne brukeravtalen skal tolkes i samsvar med gjeldende lovgivning i Bulgaria uavhengig av hvor du befinner deg.

II. Domstolene i Bulgaria har eksklusiv jurisdiksjon i alle prosedyrer som følger av denne avtalen.


15. Tvisteløsning:

jeg. Vanligvis utføres transaksjoner jevnt på nettstedet vårt. Imidlertid kan det være noen tilfeller der du og vi kan få problemer. En ‘tvist’ kan defineres som en uenighet mellom deg og oss i forbindelse med en transaksjon på nettstedet.

II. Av hensyn til å løse tvister mellom deg og oss mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt, er du og vi enige om at alle tvister som oppstår i forbindelse med vilkårene skal løses ved bindende voldgift. Voldgift er mer uformell enn et søksmål i retten. Voldgift bruker en nøytral voldgiftsmann i stedet for en dommer eller jury, kan tillate mer begrenset oppdagelse enn i retten og kan bli gjenstand for minimal vurdering av domstoler. Voldgiftsdommerne kan tilkjenne samme erstatning og lettelse som en domstol kan tilkjenne. Vår avtale om voldgift av tvister inkluderer, men er ikke begrenset til, alle krav som oppstår som følge av eller knyttet til noen aspekter av vilkårene, enten de er basert på kontrakt, tort, lov, svindel, uriktig fremstilling eller annen juridisk teori og uansett om kravene oppstår under eller etter opphør av vilkårene. DU FORSTÅR ​​OG GODTAR AT DET, VED Å GÅ INN I VILKÅRENE, GIVER DU OG VI HVER TILGAVE RETTEN TIL EN PRØVELSE AV JURY ELLER FOR Å DELTAKE I EN KLASSEHANDLING.

III. Voldgiftsstedet skal være Bulgaria og voldgiftsstedet skal være Plovdiv og språket som brukes for voldgift, skal være bulgarsk .

IV. Tildelingen av voldgiften skal være bindende for både deg og oss.

V. Vi skal motsette oss draktene som er underforstått eller spesifikt sperret av denne avtalen ved å påstå denne avtalen.


16. SIKKERHET FOR SIDEN:

Det er forbudt for deg å krenke eller forsøke å krenke sikkerheten til nettstedet, inkludert, uten begrensning, (a) tilgang til data som ikke er beregnet for deg eller logge på en server eller en konto som du ikke har autorisasjon til å få tilgang til; (b) forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon, (c) prøver å forstyrre tjenesten til enhver annen bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, ved å sende inn et virus til nettstedet, overbelastning, «flom», «spam», «mail-bombing» eller «krasj» ; » (d) å sende uoppfordret e -post, inkludert kampanjer og/eller reklame for produkter eller tjenester; eller (e) smi en hvilken som helst TCP/IP -pakkeoverskrift eller noen del av topptekstinformasjonen i en e -post eller nyhetsgruppepostering. Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan føre til sivilt eller straffbart ansvar. Vi vil undersøke hendelser som kan innebære slike brudd og kan involvere, og samarbeide med, rettshåndhevelsesmyndigheter for å forfølge brukere som er involvert i slike brudd. Du godtar å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig bruk av dette nettstedet eller aktivitet som utføres på dette nettstedet. Du samtykker videre i å ikke bruke eller prøve å bruke noen motor, programvare, verktøy, agent eller annen enhet eller mekanisme (inkludert uten begrensning nettlesere, edderkopper, roboter, avatarer eller intelligente agenter) for å navigere eller søke på dette nettstedet annet enn søket motor og søkeagenter tilgjengelig fra oss på dette nettstedet og andre enn allment tilgjengelige tredjeparts nettlesere (f.eks. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).


17. KOMPOND – RÅDET BLokkerer

Innholdet på dette nettstedet er rent informativt. betenemy.com gir informasjon, nyheter, artikler og annonser kun for informasjonsformål. Innholdet på dette nettstedet, inkludert reklame- og fotografisk materiale, kan ikke betraktes som et forslag, råd eller veiledning for enhver besøkende til å delta i pengespillhandlinger. betenemy.com og de som er knyttet til det, er ikke ansvarlig for skader forårsaket, moralsk eller materiell, under deres besøk på et spill eller et bookmaker -nettsted.


18. ANNONS – Eksterne lenker

Annonsørenes bedriftstjenester er adressert til besøkende som bor i land der bruk av slike tjenester ikke tyder på en kriminell handling. Besøkende på Betenemy.com bør overholde forskriftene til enhver bookmaker som markedsføres på nettstedet vårt. Vi fraskriver oss ethvert erstatningsansvar ved direkte eller indirekte tap eller fremtidig skade. Tvert imot har de rett til å gå til straffesak eller sivilrettslig forfølgelse for alle som ville diskreditere eller fremstille eller feilaktig bruke innhold fra betenemy.com.


19. PERSONVERN

All personlig informasjon og brukergenerert innhold levert til eller vist på nettstedet og tjenestene er underlagt vår personvernerklæring.


20. LEGGE MERKE TIL

jeg. Ved å bruke nettstedet og tjenestene godtar du at kommunikasjonen med oss hovedsakelig vil være elektronisk. Vi vil kontakte deg via e -post eller gi deg informasjon ved å legge ut meldinger på nettstedet og tjenestene.

II. Du erkjenner at alle kontrakter, meldinger, informasjon og annen kommunikasjon vi kan tilby elektronisk overholder alle lovkrav som slike dokumenter er skriftlige.

III. Merknad vil bli ansett som mottatt og forsvarlig betjent når den legges ut på nettstedet og tjenestene, 24 timer etter at en e -post er sendt, eller 3 dager etter at et brev ble lagt ut. Som bevis på service er det tilstrekkelig at:

 • For brev ble meldingen riktig adressert, stemplet og plassert i posten; og
 • For e -post ble e -posten sendt til den angitte e -postadressen.

21. JURIDISK OVERENSSTEMMELSE

I. I tillegg til denne avtalen må du gjøre deg kjent med og overholde retningslinjene, nasjonale lover (inkludert felles lov), statlig lovgivning, internasjonale lover, vedtekter, forskrifter og forskrifter angående din bruk av våre tjenester. Til tross for en vellykket gjennomføring av en transaksjon, må du sørge for at alle formelle formaliteter overholdes strengt, som enten vil gjøre en transaksjon ugyldig eller ulovlig.

II. Du alene, og ikke vi, er ansvarlig for å sikre at tjenestene og andre aktiviteter som utføres på nettstedet er lovlige. Du må sørge for at de overholder alle gjeldende lover i Bulgaria og alle andre land.

III. Du bør følge land, stat og føderale forskrifter.


22. Lenker til andre nettsteder:

Lenker til tredjeparts nettsteder på dette nettstedet gis utelukkende som en bekvemmelighet for deg. Hvis du bruker disse koblingene, blir det lagt inn en ny nettleser for å få tilgang til tilknyttede nettsteder. Vi har ikke gjennomgått disse tredjeparts nettstedene og kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for noen av disse nettstedene eller deres innhold. Vi godkjenner ikke eller uttaler oss om dem, eller informasjon, eller andre produkter eller materialer som finnes der, eller noen resultater som kan oppnås ved bruk av dem. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen av tredjeparts nettsteder som er knyttet til dette nettstedet, gjør du dette helt på egen risiko.


23. INGEN FRITAK FORMÅTT:

Manglende evne til å håndheve noen av bestemmelsene i disse avtalene når som helst, eller manglende evne til å kreve at du til enhver tid utfører noen av bestemmelsene i disse bestemmelsene, skal på ingen måte tolkes som en nåværende eller fremtidig frafallelse av slike regler, eller på noen måte påvirke vår rett til å håndheve hver eneste slik bestemmelse deretter. Den uttrykkelige fraskrivelsen fra oss av noen bestemmelse, betingelse eller krav i disse bestemmelsene skal ikke utgjøre et avkall på enhver fremtidig forpliktelse til å overholde slike bestemmelser, vilkår eller krav.


24. SEVERABILITET:

Hver periode anses å være delbar. Hvis det fremgår at en vilkår eller del av den er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal slik ugyldighet eller ikke -håndhevbarhet på ingen måte påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til noen annen vilkår.


25. OPPDRAG:

I. Du vil ikke tildele noen rettigheter eller delegere noen forpliktelser under disse vilkårene, helt eller delvis, ved lov eller på annen måte, uten å innhente vårt skriftlige samtykke på forhånd, som kan holdes tilbake etter vårt eget skjønn.

II. Vi kan tildele våre rettigheter og delegere noen av våre forpliktelser under disse vilkårene, helt eller delvis, uten ditt samtykke. Enhver oppgave eller delegering i strid med den forrige blir ugyldig. Disse vilkårene vil være bindende og sikre til fordel for hver parts tillatte etterfølgere og tildelere.


26. FORCE MAJEURE:

Vi er ikke ansvarlig overfor deg med hensyn til noe som, hvis ikke for denne bestemmelsen, ville eller kan utgjøre brudd på disse vilkårene, hvis dette oppstår på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til: < /p>

(a) Guds handlinger;

(b) naturkatastrofer;

(c) sabotasje;

(d) ulykke;

(e) opprør;

(f) mangel på forsyninger, utstyr og materialer;

(g) streik og lockout;

(h) sivil uro;

(i) Datamaskinhacking; eller

(j) ondsinnet skade.


27. DIGITAL SIGNATUR:

I. Ved å bruke våre tjenester anses du å ha utført denne Avtalen elektronisk; trer i kraft på datoen du registrerer kontoen din og begynner å bruke tjenestene våre. Kontoregistreringen din utgjør en bekreftelse på at du elektronisk kan motta, laste ned og skrive ut denne avtalen.

II. I forbindelse med denne avtalen kan du ha rett til å motta visse poster, for eksempel kontrakter, meldinger og kommunikasjon, skriftlig. For å forenkle din bruk av nettstedet tillater du at vi gir deg disse postene elektronisk i stedet for i papirform.

III. Ved å registrere deg for en konto, godtar du elektronisk å motta og få tilgang til, via e -post, alle poster og meldinger for tjenestene som tilbys deg i henhold til denne avtalen som vi ellers ville bli pålagt å gi deg i papirform. Vi forbeholder oss imidlertid retten til, etter eget skjønn, å kommunisere med deg via posttjenesten og andre tredjeparts posttjenester ved å bruke adressen som kontoen din registrerte under. Ditt samtykke til å motta poster og meldinger elektronisk vil gjelde til du trekker det tilbake. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta ytterligere poster og meldinger elektronisk ved å kontakte kundestøtte. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke til å motta slike poster og meldinger elektronisk, vil vi avslutte din tilgang til tjenestene, og du vil ikke lenger kunne bruke tjenestene. Enhver tilbaketrekking av samtykket ditt for å motta poster og meldinger elektronisk vil først tre i kraft etter at vi har en rimelig frist til å behandle forespørselen din om uttak. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykke for å motta poster og meldinger elektronisk ikke vil gjelde for poster og meldinger elektronisk gitt av oss til deg før tilbaketrekking av samtykket ditt trer i kraft.

IV. For å sikre at vi kan levere poster og meldinger til deg elektronisk, må du varsle oss om endringer i e -postadressen din ved å oppdatere kontoinformasjonen din på nettstedet eller kontakte kundestøtte.


28. HELE AVTALEN:

Disse vilkårene representerer samlet hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og erstatter enhver annen avtale eller forståelse (skriftlig, muntlig eller underforstått) som du og vi kan ha hatt. Enhver uttalelse, påstand, løfte, pakt eller betingelse som ikke uttrykkelig finnes i disse vilkårene, skal anses som ugyldig.


29. KONTAKT OSS:

For ytterligere avklaring av vilkårene, vennligst skriv til oss på [email protected].